Totalt antall sidevisninger

fredag 27. mars 2009

Stillhet
Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens forurensningstilsyn (SFT) inviterer til konferanse om at stillhet er et gode å ta vare på. Konferansen foregår i SFTs lokaler i Oslo onsdag 22. april 2009. Les mer på SFT's nettsider: http://www.sft.no/artikkel____43578.aspx

TØFT, ikke sant! Noen har skjønt at støy uttafor og innafor hodet muligens henger sammen.....
Sissel

Ingen kommentarer: